Чекаловські

ЧЕКАЛОВСЬКІ (Czekałowscy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVII ст.

1. На блакитному полі золотий півмісяць рогами догори з двома золотими шестипроменевими зірками на кінцях, всередині перехрещено дві срібні стріли вістрями додолу; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику чотири страусових пера, між якими срібна стріла вістрям додолу обтяжена золотою шестипроменевою зіркою, навколо щита блакитно-срібний намет.

Джерела:
– нобілітаційний привілей Іванові та Федорові Чекаловським 1659 р. (Volumina legum. – Tom IV. – S. 303–304, n. 20; ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 407, арк. 1006; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 251; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 72–73; Materiały genealogiczne. – S. 32; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 328–329, n. 841–842; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. – С. 123).

Олег Однороженко