Черкаські – земяни львівські

ЧЕРКАСЬКІ (de Czerkasу, Czerkasсу) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям додолу над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Стецька Ілька з Черкас 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 48, il. 120; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 129, il. 36).
– печатка Стецька та Ониська з Черкас 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190).
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 101, 157.

печатка Стецька Ілька з Черкас 1464 р.

Олег Однороженко