Черніївські

ЧЕРНІЇВСЬКІ (Czerniejowscy) – земянський рід, у XVI–XVII ст. землевласники у Львівській та Холмській землях.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Станіслава Черніївського 1552 р. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 69).

2. На червоному полі срібний двораменний хрест.

Джерела:
– печатка Андрія Черніївського 1576 р. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 69).

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 447.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІІ. – S. 247.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 311, 332, 335.

Олег Однороженко