Чолганські

ЧОЛГАНСЬКІ (з Чолганців, de Cholhancze, Czolhanski, Czołhańscy) – земянський рід, у XІV–XVІІI ст. землевласники у Перемишльській, Львівській та Волинській землях.

1. На блакитному полі знак у вигляді срібної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору, що перетинає золотий півмісяць, що лежить рогами догори.

Джерела:
– печатка Драгина Волошина Чолганського 1404 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 692; BCz, Perg. 272; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 87, n. 898).
– печатка Федька Чолганського 1439 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 666; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 345).
– печатка Чолганського 1439 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 666; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 335).
– печатка Федька Чолганського 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Чолганського 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 10).
– печатка Андрія Чолганського 1570 р. (ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 382).
– печатка Адама Чолганського 1696 р. (ZNiO, Rkps 392, k. 169).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XVI.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237, 240.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 311, 331.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 75–76, 157.

печатка Андрія Чолганського 1570 р.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– печатка Андрія Чолганського 1628 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 34v).

4. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІІ. – S. 272.

Олег Однороженко