Чоловські

ЧОЛОВСЬКІ (de Czolouicze, Czołowscy) – земянський рід, у XІV–XVІІI ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді півкола кінцями додолу над двораменним хрестом.

Джерела:
– печатка Домініка з Чоловичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 705; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1196; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 5 [8], 65).
– печатка Домініка з Чоловичів 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 685; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 660).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– атестація шляхетства вишенським сеймиком 1662 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 261).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 311, 335.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 100, 122, 157.

Олег Однороженко