Чижовські

ЧИЖОВСЬКІ (de Czyzowice, Czyżowscy) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями догори.

Джерела:
– печатка Сенька з Чижовичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 788).
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 128.

2. На червоному полі срібне колесо над трьома срібними врубами (герб Хмара).

Джерела:
– герб Івана Чижовського у судовій записці 1439 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XIII. – S. 81, n. 1116; Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІV. – S.53; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 119).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XIХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 306.
– Барвінський Б. Конашевичі в Перемиській землі. – С. 105.

Олег Однороженко