Дахновичі

ДАХНОВИЧІ – земянський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Київській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Ганни Дахнової Жабокрицької 1565 р. (ANK, AS, Teka Х, Plik 8).
– печатка Миколая Дахновича 1622 р. (ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 94, арк. 2).

печатка Миколая Дахновича 1622 р.

Олег Однороженко