Даниловичі

пани ДАНИЛОВИЧІ (panowie Dangilowiczowie, panowie Daniłowiczowie) – панський рід, у XІV–XVІI ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору над літерою П.

Джерела:
– печатка Данила Задеревецького 1404 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 692; BCz, Perg. 272; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 87, n. 893, il.).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– герб панів Даниловичів на філіграні Буської папірні 1629–1633 рр. (Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях. – С. 29–30, 155, 261, n. 422–424; Gębarowicz M. Z dziejów papiernictwa XVI–XVIII w. – n. 70–72).
– печатка Петра Миколайовича Даниловича пана з Журова 1638 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 70).
– герб Йоана Миколая Миколайовича Даниловича пана з Журова на дзвоні з вул. Канонії у Варшаві 1646 р.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 288, 299.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 77.

герб Йоана Миколая Миколайовича Даниловича пана з Журова на дзвоні з вул. Канонії у Варшаві 1646 р.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору, яку перетинає срібна стріла вістрям вправо, над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого золоті восьмипроменева та семипроменева зірки (герб Сас відмінний).

Джерела:
– герб панів Даниловичів на філіграні Буської папірні 1639–1640 рр. (Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях. – С. 29–30, 155–156, 261, n. 426, 428, 430; Gębarowicz M. Z dziejów papiernictwa XVI–XVIII w. – n. 74, 76, 78).

4. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору, яку перетинає срібна стріла вістрям вправо, над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас відмінний).

Джерела:
– герб панів Даниловичів на філіграні Буської папірні 1639–1640 рр. (Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях. – С. 29–30, 155, 261, n. 427, 429; Gębarowicz M. Z dziejów papiernictwa XVI–XVIII w. – n. 75, 77).

5. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору, яку перетинає срібна стріла вістрям вліво, над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас відмінний).

Джерела:
– герб панів Даниловичів на філіграні Буської папірні 1639–1640 рр. (Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях. – С. 29–30, 156, 261, n. 431; Gębarowicz M. Z dziejów papiernictwa XVI–XVIII w. – n. 79).

6. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору, яку перетинає срібна стріла вістрям вліво, над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті восьмипроменеві зірки (герб Сас відмінний).

Джерела:
– герб панів Даниловичів на філіграні Буської папірні 1639–1640 рр. (Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях. – С. 29–30, 156, 261, n. 432; Gębarowicz M. Z dziejów papiernictwa XVI–XVIII w. – n. 80).

7. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті п’ятипроменеві зірки (герб Сас відмінний).

Джерела:
– герб панів Даниловичів на філіграні Буської папірні 1638 р. (Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях. – С. 29–30, 155, 261, n. 425; Gębarowicz M. Z dziejów papiernictwa XVI–XVIII w. – n. 73).

8. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 695.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІІ. – S. 301.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 288, 299.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 77.

9. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 198–201.

10. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– герб Йоана Станіславовича Даниловича пана на Олеську на в’їздній брамі Олеського замку початку XVII ст. (Вечерський В. Фортеці й замки України. – С. 481, мал.; Замки и крепости Украины. – Илл.; Трубчанинов C. Страна замков и крепостей. – С. 39, іл. 243).

герб Йоана Станіславовича Даниловича пана на Олеську на в’їздній брамі Олеського замку початку XVII ст.

11. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, які пронизує срібна стріла вістрям вліво, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– герб панів Даниловичів в гербовнику «Zodiak kawalerow sarmackich» 30–40-х рp. XVII ст. (BN PAU PAN, Rkps 961 («Zodiak kawalerow sarmackich»), l. 37; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 111, 116, il. 5)
– герб Миколая Станіславовича Даниловича пана з Журова в книзі Захара Пекаревича «Gratulatio … Nicolao a Zurow Danilowicz» 1614 р. (Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 37, мал. 97).

12. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті десятипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику сім павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вліво, над якою золотий півмісяць рогами догори, на кінцях якого дві золоті десятипроменеві зірки, здолу срібний птах з кільцем у дзьобі, навколо щита блакитно-золотий намет, щит тримають два золотих лева (герб Сас).

Джерела:
– герб Петра Миколайовича Даниловича пана з Журова на екслібрисі 1610 р. (Кіт Н. Еволюція екслібрису. – С. 12; Нестеренко П. Історія українського екслібриса. – С. 67–70; Нестеренко П. Сторож для книжки // Український тиждень. – Київ, 2008. – № 51 (60)).

герб Петра Миколайовича Даниловича пана з Журова на екслібрисі 1610 р.

13. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, на яких срібний птах з кільцем у дзьобі, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– печатка Йоана Миколая Миколайовича Даниловича пана з Журова 1634 р. (ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 118).

печатка Йоана Миколая Миколайовича Даниловича пана з Журова 1634 р.

14. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– печатка Йоана Миколая Миколайовича Даниловича пана з Журова 1640 р. (ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 411, арк. 3v).
– печатка Петра Миколайовича Даниловича пана з Журова 1639–1642 рр. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17469; ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 164, 316; ф. 2228, оп. 1, спр. 191, арк. 1v).
– печатка Петра Миколайовича Даниловича пана з Журова 1642 р. (ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 319).

печатка Петра Миколайовича Даниловича пана з Журова 1639–1642 рр.

печатка Йоана Миколая Миколайовича Даниловича пана з Журова 1640 р.

Олег Однороженко