Дершняки

пани ДЕРШНЯКИ (Дершняки пани з Рокитниці, Dersnyaky dominі de Rokithnicza, Drsniakowé páni z Rokytnice, Derszniakowie panowie z Rokitnicy) – панський рід, у XІV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Іванка Дершняковича пана з Рокитниці 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 655; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 109).
– печатка Іванка Дершняковича пана з Рокитниці 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 11, 62, n. 13; Sygn. 33, st. 658; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 212).
– печатка Миколая Дершняка пана з Рокитниці 1530–1541 рр. (AGAD, Perg. 8548; ANK, W, Perg. 41; ZKW, KN, Perg. A 178; Perg. A 179; Perg. A 185; Perg. A 186; Perg. A 187 b; Perg. A 191; Perg. A 192; Perg. A 231; Perg. A 241; Perg. A 257; ZNiO, Perg. 1845; GNS, S 2943; Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Niewodniczańskiego. – S. 95, n. 188; S. 95, n. 189; S. 98, n. 196; S. 99, n. 197; S. 101, n. 200; S. 103, n. 204; S. 103, n. 205; S. 123, n. 245; S. 127, n. 253; S. 136, n. 271).
– Rej M. Zwierzyniec. – Krakόw, 1574. – S. 90.
– Paprocki B. Panosza. – S. N 1v.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІV. – S. 262–264.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XIХ.
– Sikora F. Krąg rodzinny i dworski Dymitra z Goraja i jego rola na Rusi. – S. 77.
– Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka. – S. 81, 215.

печатка Миколая Дершняка пана з Рокитниці 1530–1541 рр.

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–105v.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка пана Станіслава Дершняка 1571 р. (BCz, Perg. 961).
– печатка пана Станіслава Дершняка 1585 р. (ANK, ZR, Rkps 124, st. 69).
– печатка пана Станіслава Дершняка 1593 р. (AGAD, AZ, Sygn. 277, st. 84).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1030.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 681.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 435.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІІ. – S. 337.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 288, 293, 342.

печатка пана Станіслава Дершняка 1571 р.

печатка пана Станіслава Дершняка 1585 р.

печатка пана Станіслава Дершняка 1593 р.

Олег Однороженко