Дідевичі

ДІДЕВИЧІ – козацько-старшинський рід Війська Запорозького у XVІII ст.

1. На блакитному полі срібна підкова кінцями додолу, в колі якої срібна стріла вістрям додолу, згори золотий рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику чорне сипове крило вліво, яке пронизує срібна стріла вістрям вліво, навколо щита зелено-срібний намет (герб Долега).

Джерела:
– ІР НБУВ, ф. 2, спр. 18518, арк. 65–65v.
– Милорадович Г. Гербы малороссийских дворянских фамилий. – С. 6.
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 50.

Олег Однороженко