Дідушицькі

пани ДІДУШИЦЬКІ (пани з Дідушиць, domini de Dedoschycze, panowie z Dziedoszyc panowie Dziedoszyccy) – панський рід, у XІV–XVІІІ ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору з потрійним розгалуженням здолу, яку перетинає півколо кінцями догори, здолу півколо кінцями догори.

Джерела:
– печатка Петра пана з Дідушиць 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 704; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1171; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 5 [8], 40).
– печатка Миколая пана з Дідушиць 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 812; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 8 [11], 44).
– печатка Миколая пана з Дідушиць 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 12, n. 13; st. 62, n. 13; Sygn. 33, st. 686; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 691).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки, здолу срібна мінускульна літера n.

Джерела:
– печатка Яцька Дідушицького пана з Дідушиць 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 49, il. 121; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 129, il. 37).

печатка Яцька Дідушицького пана з Дідушиць 1464 р.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Йоана Дідушицького пана з Дідушиць 1520 р. (ANK, ADz, Perg. II/21).
– печатка Йоана Дідушицького пана з Дідушиць 1530 р. (ZNiO, Perg. 184).
– Paprocki B. Panosza. – S. F 4v.
– герб Тадея Дідушицького на його портреті 1777 р. (ЛІМ, Ж-1500; Шараневич И. Каталог археологическо-библиографической выставки Ставропигийского института во Львове. – С. 24, n. 77; Шараневич И. Отчёт из археологическо-библиографической выставки в Ставропигийском институте. – C. 91; Свенцицкий И. Опись музея Ставропигийского института во Львове. – С. 198, n. 283; Gębarowicz M. Portret XVI–XVIII wieku we Lwowie. – S. 109, 111, il. 71; Кожин Н. Украинское искусство. – С. 67; Історія українського мистецтва. – Том ІІІ. – С. 249; Білецький П. Український портретний живопис. – С. 56, мал.; Овсійчук В. Львівський портрет. – С. 37; Якущенко Г. Каталог збірки живопису Львівського історичного музею. – С. 76; Gdzie Wschód spotyka Zachód. – n. 410; Dziubkowa J. Vanitas. Portret trumenny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych. – n. 38; Український портрет. – С. 111, n. 48).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 288, 299.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237, 239.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 81–82, 121, 159.

герб Вацлава Дідушицького в гербовнику Бартоша Папроцького «Panosza» 1575 р.

4. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 696.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІІ. – S. 464.

5. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 201–202.

Олег Однороженко