Долшкевичі

ДОЛШКЕВИЧІ (Dołszkiewiczowie) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVII ст.; земянський рід у Київському воєводстві у XVІІ–XVIІI ст.

1. На червоному полі перехрещено дві срібні шаблі з золотими руків’ями вістрями вгору під золотим рицарським хрестиком, праворуч золота шестипроменева зірка, ліворуч золотий півмісяць рогами вліво.

Джерела:
– нобілітаційний привілей Олександру Долшкевичу 1661 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 359–360, n. 70; РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 197; Пам’ятки історії Східної Європи. – Toм V. – C. 367, n. 136; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 31; Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 81v; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 77; Materiały genealogiczne. – S. 37; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 340, n. 888).
– матриця печатки Яна Стефановича Долшкевича початку XVІІІ ст. (МШ, МС-2729).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІІ. – S. 366.

матриця печатки Яна Стефановича Долшкевича початку XVІІІ ст.

Олег Однороженко