Долинські

ДОЛИНСЬКІ (de Dolina, Dolinscy) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Сяноцькій землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді півкола кінцями додолу під хрестом.

Джерела:
– печатки Івана Долинського з Трешнева 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 687, 705; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 735, 1199; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 5 [8], 6, 66; n. 7 [10], 37).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Boniecki A. Herbarz polski. – Tom IV. – S. 349.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХІХ.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 42, 44.

Олег Однороженко