Домбровські

ДОМБРОВСЬКІ (Гриви Домбровські) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На блакитному полі срібна підкова кінцями додолу в супроводі трьох золотих рицарських хрестів; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику чорне орлине крило вправо, яке пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-срібний намет (герб Дуброва).

Джерела:
– печатка Григорія Домбровського 1803 р. (ІР НБУВ, ф. 1, спр. 62453; спр. 62454).
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 46.

Олег Однороженко