Дривинські

пани ДРИВИНСЬКІ – панський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Василя Дривинського 1560 р. (AGAD, Perg. 7754; Perg. 7755).
– печатка Василя Дривинського 1569 р. (AGAD, Perg. 5627; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 350, n. 149 а, poz. 33; S. 353, n. 149 b; poz. 26).
– печатка Василя Дривинського 1570 р. (ANK, AS, Teka ХІІ, Plik 13).
– печатка Федора Васильовича Дривинського 1576 р. (ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 674).
– печатка Кирика Дривинського 1576 р. (ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 806v).

печатка Федора Васильовича Дривинського 1576 р.

печатка Кирика Дривинського 1576 р.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Лавріна Дривинського 1601–1602 рр. (ANK, AS, Teka ХХІV, Plik 42; Plik 53; Plik 55; Plik 56; Plik 58; Plik 76; Plik 95; Plik 98; Plik 114).
– печатка Лавріна Дривинського 1630 р. (ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 200).
– герб Лавріна Дривинського у віленському виданні «Требника» 1622 р. (Цітоў А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі. – С. 95, мал.).
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 447.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІІІ. – S. 336; Том Х. – Dodatek. – S. 104.

Олег Однороженко