Ерґарти

ЕРҐАРТИ (Ergartowie) – земянсько-міщанський рід, у XVI–XVII ст. землевласники у Більській землі.

1. На червоному полі срібний гриф (герб Гриф).

Джерела:
– печатка Станіслава Ерґарта 1581 р. (Wittyg W. Znaki pieczętne. – S. 30; Piekosiński F. Wypisy heraldyczne. – S. 6, n. І, 48).

Олег Однороженко