Федькевичі

ФЕДЬКЕВИЧІ (Feckowiczowie) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVII ст.

1. На червоному полі золотий рицарський хрест, на поземому рамені якого срібний меч з золотим руків’ям вістрям вліво; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику закута в срібні лати рука зі срібним мечем з золотим руків’ям, навколо щита червоно-золотий намет.

Джерела:
– нобілітаційний привілей Остапа Федькевича 1659 р. (Volumina legum. – Tom IV. – C. 304, n. 33; ЦДІАЛ, Арх. 12862; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 1, s. 260; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 73; Materiały genealogiczne. – S. 40; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 330, n. 847; Лисейко Я. Нобілітаційний привілей Остафія Федьковича. – С. 472–479).

герб Остапа Федькевича в нобілітаційному привілеї 1659 р.

Олег Однороженко