Гиновські

ГИНОВСЬКІ (Остаматенки, Ginowscy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому у XVII ст.

1. На червоному полі срібна вежа з трьома срібними баштами під трьома зеленими вінками, згори голова воїна під срібною шаблею з золотим руків’ям.

Джерела:
– нобілітаційний привілей Остафія Гиновського (Остаматенка) 1661 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 359–360, n. 70; РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 129; Пам’ятки історії Східної Європи. – Toм V. – C. 261–262, n. 93; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 31v; Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 80v; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 77; Materiały genealogiczne. – S. 46; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 340–341, n. 890).

Олег Однороженко