Гоголі

ГОГОЛІ (Hohołowie) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На блакитному полі золота підкова кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний яструб з золотим узброєнням і очима, що тримає в лапі золоту підкову кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Яструб).

Джерела:
– нобілітаційний привілей Остафію Гоголю 1661 р. (Volumina legum. – Tom IV. – Р. 359–360, n. 70; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 36; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 77; Materiały genealogiczne. – S. 54; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 342, n. 896).
– нобілітація Остафія Гоголя 1676 р. (Volumina legum. – Tom V. – Р. 202, n. 194; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 103; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 416, n. 1188).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Tom ІІІ. – S. 43.

Олег Однороженко