Голинські

ГОЛИНСЬКІ (з Голина, de Golino, Hołyński) – земянський рід, у XІV–XVІI ст. землевласники у Львівській і Галицькій землях.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору.

Джерела:
– печатка Матвія з Голина 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 298; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 8 [11]).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства коронним трибуналом 1619 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 229).
– засвідчення шляхетства коронним трибуналом 1640 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 243).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 89–90.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.

Олег Однороженко