Гораїни

ГОРАЇНИ (Horaynowie) – земянський рід, у XVI–XVII ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Яна Гораїна 1577 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 52, арк. 19v);
– печатка Федора Гораїна 1590 р. (ANK, AS, Teka ХVІІІ, Plik 41; Plik 59);
– печатка Богуша Гораїна 1593 р. (ANK, AS, Teka ХХ, Plik 49; Plik 56; Teka ХХІV, Plik 5);
– печатка Богуша Гораїна 1614 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 198, арк. 22, 23v; ф. 2228, оп. 1, спр. 185, арк. 1, 4);
– печатка Яна Гораїна 1634 p. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 208, арк. 14);
– печатка Каспера Гораїна 1673 p. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 113).

печатка Богуша Гораїна, 1614 р.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1186;
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 855.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита червоно-срібний намет (герб Вруби).

Джерела:
– печатка Богуша Гораїна 1593 р. (ANK, AS, Teka ХХ, Plik 42).
– печатка Яна Гораїна 1630 p. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 208, арк. 1, 2, 5, 9, 13; ANK, AS, Teka ХVІ, Plik 5).

Олег Однороженко