Гординські

ГОРДИНСЬКІ (de Hordynia, Hordyńscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібний знак у вигляді подвійної стріли в стовп.

Джерела:
– печатка Ганчика з Секирчиць 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 775).
– печатка Ганчика з Секирчиць 1439 р (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 666; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 349).

2. На блакитному полі срібний знак у вигляді подвійної стріли в стовп у супроводі двох вістрь.

Джерела:
– печатка Івана Гординського 1552 р. (MNK, Rkps 527, Plik 11; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 225).

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том Х. – Dodatek. – S. 174.
– Boniecki A. Herbarz polski. – Tom VII. – S. 337–338.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XХ.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 244.
– Барвінський Б. Конашевичі в Перемиській землі. – С. 12.

Олег Однороженко