Горлякевичі

ГОРЛЯКЕВИЧІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІII ст.

1. На блакитному полі срібна підкова кінцями додолу в супроводі трьох золотих рицарських хрестів; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику чорне орлине крило вправо, яке пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-срібний намет (герб Дуброва).

Джерела:
– печатка Олександра Горлякевича 1769 р. (ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56404).

печатка Олександра Горлякевича 1769 р.

Олег Однороженко