Городиські

ГОРОДИСЬКІ (de Horоdyszcze, Horodysсу) – земянський рід, у XVІ–XVІI ст. землевласники у Холмській і Волинській землях.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Івана Івановича Городиського 1565 р. (ANK, AS, Teka Х, Plik 8).
– печатка Яроніма Городиського 1597 р. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 74, арк. 1).

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 691.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 444.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 377.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 2, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 281.
– Boniecki A. Herbarz polski. – Tom VІІ – S. 352.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331, 335.

Олег Однороженко