Городиські

ГОРОДИСЬКІ (de Horоdyszcze, Horodysсу) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1599 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 302, с. 56–58).
– протестація Федора Винницького 1635 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 235).

Олег Однороженко