Гошовські

ГОШОВСЬКІ (з Гошова, de Hossow, Hoszowscy) – земянський рід, у XV–XVІІI ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі золотий напнутий лук з золотою стрілою вістрям вгору.

Джерела:
– печатка Данила з Гошова 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 300).
– печатка Негрила Гошовського 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 690; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 851; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 8 [11], 50).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям додолу над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– печатка Івана з Гошова 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 49, il. 122; Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 129, il. 35).

печатка Івана з Гошова 1464 р.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 387.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XХ; Tom XX. – n. 62.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331, 334.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240–241.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 52, 74–75, 121, 160.

4. На червоному полі золота стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, які пронизує золота стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-золотий намет (герб Сас відмінний).

Джерела:
– герб Стефана Гошовського на іконі середини XVIII ст. (НМЛ, І-1472; Сидор О. Святий Онуфрій Великий і давнє українське мистецтво. – С. 39–40, іл.; Сидор О. Святий Онуфрій Великий у давньому українському мистецтві. – С. 176–177, 190–191, іл.; Український портрет. – С. 104, n. 26).

Олег Однороженко