Гостиславські

ГОСТИСЛАВСЬКІ (Остиславські, Ощиславські, de Hoscislawice, Ostislawsstij, Hościsławscy, Ościsławscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1036.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 692.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 443.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІ. – S. 142.
– Boniecki A. Herbarz polski. – Tom VІІ – S. 364.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XХ.

Олег Однороженко