Грабовецькі

ГРАБОВЕЦЬКІ (Грабовецькі з Грабовця, Grabowieczki de Grabowiecz) – земянський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі золотий лев з оберненою головою.

Джерела:
– печатка Михайла з Грабовця 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 656; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 129; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 2).
– печатка Юрка (Георгія)з Грабовця 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 656; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 130; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 3).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 95, 121, 159.

Олег Однороженко