Грембецькі

ГРЕМБЕЦЬКІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На блакитному полі золота підкова кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний яструб з золотим узброєнням і очима, що тримає в лапі золоту підкову кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Яструб).

Джерела:
– печатка Миколи Григоровича Грембецького 1697 р. (Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. XVIII–XIX, илл. 8; С. 36; Україна – козацька держава. – С. 553, мал. 8).

– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Tom ІV. – S. 276.

Олег Однороженко