Гриневичі

ГРИНЕВИЧІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На блакитному полі на золотій мисці червоне серце пронизане срібною стрілою; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Приятель Завядалея).

Джерела:
– ІР НБУВ, ф. 1, спр. 60497, арк. 467.
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 37.

Олег Однороженко