Харлинські

ХАРЛИНСЬКІ (Харленські, Charlyńscy, Charlińscy, Charleńscy, Charlescy) – земянський рід, у XVI–XVII ст. землевласники у Волинській землі.

1. На блакитному полі срібний одноріг; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає срібний одноріг, навколо щита блакитно-срібний намет (герб Бонча).

Джерела:
– печатка Симона Харлинського 1590 р. (ANK, ZR, Rkps 124, st. 45);
– печатка Яна Миколайовича Харлинського 1576 р. (ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 899);
– печатка Яна Миколайовича Харлинського 1608 р. (ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 25, арк. 4; ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 12; AGAD, AZ, Sygn. 2876, st. 64);
– печатка Єроніма Яновича Харлинського 1616 р. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17437; спр. 17441; спр. 17443; спр. 17444; спр. 17450; спр. 17451; ф. 301, спр. 656 Л, арк. 43v; ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 35, арк. 1v; спр. 40, арк. 2; ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 32, 68v; ф. 2228, оп. 1, спр. 24, арк. 2v; спр. 125, арк. 6v; AGAD, AZ, Sygn. 2896, st. 68, 87, 113, 117, 127, 138, 148; MNK, Rkps 892, Tom VІІ, karta 2);
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 80;
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 603–604;
– Kojałowicz W. Сompendium. – S. 31;
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том IІІ. – S. 18.

печатка Яна Миколайовича Харлинського 1576 р.
печатка Яна Миколайовича Харлинського 1608 р.
печатка Єроніма Яновича Харлинського 1616 р.

2. На червоному полі срібний одноріг; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає срібний одноріг, навколо щита червоно-срібний намет (герб Бонча).

Джерела:
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 62, 66.

Олег Однороженко