Хлопецькі

ХЛОПЕЦЬКІ (з Хлопчичів, Хлопицькі, Хлопчицькі, de Chlopczyce, Chlopczyczczy, Chlopyczсy, Chłopeccy) – земянський рід, у XІV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі золота шестипроменева зірка над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори.

Джерела:
– печатка Станка Матутейовича з Хлопчичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 705; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1183).

2. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями догори (герб Судкович).

Джерела:
– печатка печатка Федора з Хлопчичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 704; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1175).
– герб Станка Матутейовича з Хлопчичів у судовій записці 1439 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XIII. – S. 81, n. 1116).

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХІХ.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 39, 121, 156.

Олег Однороженко