Ілліничі

графи ІЛЛІНИЧІ (пани Ілліничі, Ілліничі графи на Миру) – панський і графський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Литовській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка пана Юрія Івановича Іллінича 1501 р. (BCz, Perg. 666; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 132, n. 78, poz. 16).

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику два страусових пера, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка пана Юрія Івановича Іллінича 1509 р. (AGAD, Perg. 7438).

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику чорний орел з червоним узброєнням, очима і язиком, навколо щита червоно-срібний намет.

Джерела:
– печатка Юрія Щасновича Іллінича графа на Миру 1566–1568 рp. (AGAD, Perg. 7779; Perg. 7796; Perg. 7802; Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 45, мал.).

4. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1186.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 855.
– BCz, Rkps 1740 («Compendium»), st. 115/123 (Kojałowicz W. Сompendium. – S. 92–93).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 401.

Олег Однороженко