Ільницькі

ІЛЬНИЦЬКІ (de Ilnik, de Jelnik, de Gielnik, Ilniccy, Yelnyccy, Jelnyccy, Gielniccy) – шляхетський рід, у XV–XVIІ ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства вишенським сеймиком 1601 р. (ЦДІАЛ, ф. 13, оп. 1, спр. 395, с. 1102–1106);
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom VIІI. – S. 40;
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331;
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XIХ;
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240, 244;
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 68, 171.

Олег Однороженко