Йордани

пани ЙОРДАНИ (panowie Jordanowie) – панський рід, у XVІ–XVІIІ ст. землевласники у Руському воєводстві.

1. На срібному полі три чорних мисливських ріжка в зірку; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита чорно-срібний намет (герб Трубки).

Джерела:
– Rej M. Zwierzyniec. – Krakόw, 1562. – S. 50v, 74;
– Rej M. Zwierzyniec. – Krakόw, 1574. – S. 50v, 75v.
– Paprocki B. Panosza. – S. D 4v, Х 4.
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1061–1062;
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 52v, 313v.
– Paprocki B. Ogrod Krolewsky. – L. CLXVIII, CСXv.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 225–228;
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том IV. – S. 501–507;
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ІХ. – S. 74–75;
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 284.

герб Спитка Вавринця Йордана пана з Закличина у краківському виданні книги Миколая Рея «Zwierzyniec» 1562 р.

2. На срібному полі три чорних мисливських ріжка в зірку; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику два мисливських ріжка, правий – золотий, лівий – чорний, навколо щита чорно-срібний намет (герб Трубки).

Джерела:
– печатка Спитка Вавринця Йордана пана з Закличина 1566 р. (ЦДІАК, ф. 236, оп. 1, спр. 32, арк. 4v; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 408, n. 94 b, poz. 5).
– печатка Спитка Вавринця Йордана пана з Закличина 1567 р. (Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 411, n. 94 е, poz. 5).
– герб Спитка Вавринця Йордана пана з Закличина на його надгробному пам’ятнику в костелі св. Катерини у Кракові 1603 р. (Тананаева Л. Сарматский портрет. – С. 46–47, илл. 4).
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 607–609, 950–959.
– Paprocký B. Stambuch Slézský. – S. 547.

Олег Однороженко