Калинські

КАЛИНСЬКІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На червоному полі срібний топор на золотому руків’ї; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний топор на золотому руків’ї, навколо щита червоно-срібний намет (герб Топор).

Джерела:
– ІР НБУВ, ф. 1, спр. 60497, арк. 531v.
– Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. – Часть ІХ. – С. 126.
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 66.

Олег Однороженко