Клюковські

КЛЮКОВСЬКІ (Klukowscy) – земянський рід, у XVI–XVІI ст. землевласники у Городенській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Івана Клюковського 1569 р. (AGAD, Perg. 5627; Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 351, n. 149 а, poz. 53; S. 354, n. 149 b, poz. 49).

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Івана Клюковського 1582 р. (ANK, AS, Teka ХV, Plik 47; Plik 48, st. 338, 340).
– печатка Івана Клюковського 1589–1592 рр. (ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 16, арк. 9; ANK, AS, Teka ХІV а, Plik 33; Teka ХVІІ а, Plik 48; Plik 80, st. 483; Teka ХVІІІ, Plik 21, st. 113; Plik 23; Teka ХVІІІ а, Plik 67, st. 617, 621).
– печатка Івана Клюковського 1594 р. (ANK, AS, Teka ХХІ, Plik 26; Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 91, мал. 205).

Олег Однороженко