Княждворські

КНЯЖДВОРСЬКІ (Kniażdworscy) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді перехрещеної здолу стріли вістрям вгору, яку перетинає півколо кінцями додолу.

Джерела:
– печатка Андрійка з Княждвору 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 304; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 9 [12], 3).
– печатка Романа з Княждвору 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 305; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 9 [12], 4).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 97, 160.

Олег Однороженко