Колчинські

КОЛЧИНСЬКІ (Kolczyńscy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI ст.

1. На блакитному полі срібна підкова кінцями догори, яку пронизує срібна стріла вістрям вгору; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, які пронизує срібна шабля з золотим руків’ям лезом додолу, навколо щита блакитно-срібний намет.

Джерела:
– нобілітаційний привілей Федорові Колчинському 1661 р. (РГАДА, ф. 389, книга 220, лист 127; Пам’ятки історії Східної Європи. – Toм V. – C. 258, n. 92; AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, Sygn. 5, k. 28; Sumariusz Metryki Wołyńskiej, Ks. 24 (tak zwana Metryka Litewska, Dz. VIII, n. 1), k. 80v; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 78; Materiały genealogiczne. – S. 64; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 343, n. 902).

Олег Однороженко