Колодницькі

КОЛОДНИЦЬКІ (de Klodnicza, Kłodniccy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі знак у вигляді срібної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору, що перетинає золотий півмісяць, що лежить рогами догори.

Джерела:
– печатка Пилипа (Філя) Лацка з Тустановичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 690; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 833).

2. На блакитному полі знак у вигляді срібної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору, що перетинає золотий півмісяць, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Степана з Колодниці 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 687; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 745).
– печатка Пилипа (Філя) Лацка з Тустановичів 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 12, 62, n. 13; Sygn. 33, st. 684; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 643).

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства перемишльським земським судом 1536 р. (ЦДІАЛ, ф. 14, оп. 1, спр. 12, с. 265–266).
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том V. – S. 117.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom Х. – S. 165–166.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 307, 331.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 63, 121.

4. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

Олег Однороженко