Копцевичі

КОПЦЕВИЧІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІII ст.

1. На блакитному полі золота підкова кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест (герб Яструб).

Джерела:
– печатка Івана Копцевича 1718 р. (ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56888; спр. 56890).

печатка Івана Копцевича 1718 р.

Олег Однороженко