Корчинські

КОРЧИНСЬКІ (de Corczino, de Korczyn, Korczyńscy) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській і Галицькій землях.

1. На блакитному полі золота шестипроменева зірка над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори.

Джерела:
– печатка Павла Корчинського 1571 р. (Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 146; Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom XI. – S. 139).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– засвідчення шляхетства 1640 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 243).
– засвідчення шляхетства 1642 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 247).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XХ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 52, 71, 121, 161.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том Х. – Dodatek. – S. 233.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom XI. – S. 139.

Олег Однороженко