Котовичі

пани КОТОВИЧІ (Kotowiczowie) – панський рід, у XVІ–XVIІI ст. землевласники у Волинській, Київській, Смоленській, Новгородській і Городенській землях.

1. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– герб Олександра Михайла Котовича на мідьориті Леонтія Тарасевича у віленському виданні панегірика «Primus Lituaniae honor» 1685 p. (Степовик Д. Леонтій Тарасевич. – С. 67, мал.; Степовик Д. Українська гравюра бароко. – C. 242, мал.).
– Kojałowicz W. Сompendium. – S. 327.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том V. – S. 329.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 2, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 366; спр. 7445 («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 956.

Олег Однороженко