Ковалевські

КОВАЛЕВСЬКІ (Kowalewscy) – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому та Слобідській Україні у XVІI–XVІII ст.

1. На блакитному полі срібна підкова кінцями додолу, в колі якої срібна стріла вістрям додолу, згори золотий рицарський хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику чорне сипове крило, яке пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита зелено-срібний намет (герб Долега).

Джерела:
– сеймова конституція 1659 р. (Volumina legum. – Tom IV. – S. 303–304, n. 20; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 75; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 332, n. 854; Кулаковський П. Козацьке посольство на сейм 1659 року. – С. 120).
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 155.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том V. – S. 333.
– ЦДІАК, ф. 1814, оп. 1, спр. 1, арк. 1.
– Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. – Часть ІІІ. – С. 102.
– ДАХО, ф. 14, оп. 11, спр. 5, арк. 90v–92, 94v–96, 102v–104; Родословная книга Харьковской губернии. – С. 354, 356, 357.
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 73.

Олег Однороженко