Козловські

КОЗЛОВСЬКІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На блакитному полі золота підкова кінцями догори, в колі якої золотий рицарський хрест (герб Яструб).

Джерела:
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 74–75.

Олег Однороженко