Креховецькі

КРЕХОВЕЦЬКІ (Krehouieczki, Krehowieccy) – земянський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Галицькій і Льівіській землях.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям додолу під півколом, що лежить кінцями додолу.

Джерела:
– печатка Олександра Лая Креховецького 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 703; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1138; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 40).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331–332.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – S. 240.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 94, 162.

Олег Однороженко