Кролевецькі

КРОЛЕВЕЦЬКІ – козацько-старшинський рід у Війську Запорозькому в XVІI–XVІII ст.

1. На червоному полі срібний топор на золотому руків’ї; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний топор на золотому руків’ї, навколо щита червоно-срібний намет (герб Топор).

Джерела:
– Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 86.

Олег Однороженко