Крукеницькі з Дорогоїва

КРУКЕНИЦЬКІ З ДОРОГОЇВА (Крукинські, de Krukienice, Krukieniccy, Krukyensсy) – земянський рід, у XV–XVІІ ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– печатка Олехна Крукеницького 1552 р. (MNK, Rkps 526, Plik 84; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 159).
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1035–1036.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 682.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 438, 447.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том V. – S. 392.
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom XIІ. – S. 336.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 330.

Олег Однороженко