Крукеницькі

КРУКЕНИЦЬКІ (de Krukienice, Krukieniccy) – земянський рід, у XІV–XV ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі три срібних доземих вруба.

Джерела:
– печатка Миколая Рихлика Крукеницького 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 702; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1118).

2. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Миколая Рихлика Крукеницького 1439 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 666; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 330).
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom XIІ. – S. 336.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XIХ.

Олег Однороженко