Криницькі

КРИНИЦЬКІ (de Crinicze, de Krynica, Kryniccy, Kierniccy) – земянський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить з роздвоєними кінцями догори, згори золота шестипроменева зірка.

Джерела:
– печатка Іллі Криницького 1552 р. (MNK, Rkps 526, Plik 87; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 160).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХІІ. – S. 374.
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХ.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 60, 121, 163.

3. На червоному полі золота вежа на золотому кораблі; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику срібний гриф, навколо щита червоно-золотий намет (герб Кораб відмінний).

Джерела:
– нобілітаційний привілей Йоану Криницькому 1610 р. (AGAD, MK, Księga 153, k. 200v; ANK, Krakowskie grodzkie, Ks. 144 B, s. 4087–4098; BCz, Rkps 964, s. 198; Boniecki A. Herbarz Polski. – Tom ХІІ. – S. 374; Wdowiszewski Z. Regesty nobilitacji w Polsce. – S. 61; Materiały genealogiczne. – S. 69; Тrelińska B. Album armorum nobilium. – S. 278, n. 681).
– підтвердження нобілітаційного привілею Йоану Криницькому сеймовою конституцією 1613 р. (Volumina legum. – Tom IІІ. – S. 95, n. 141).

Олег Однороженко